PROSIMY UZUPEŁNIĆ DANE
DO UMIESZCZENIA WE WNIOSKU ZGODNEGO Z MEN

DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU MULTIMEDIALNO-INTERAKTYWNEGO W RAMACH ROZWIJANIA
SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE STOSOWANIA
TECHNOLOGII INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNYCH


Osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku

 1. Szkoła spełnia warunki programu „Aktywna tablica”:
  • a) Posiada dostęp do internetu
  • b) Posiada co najmniej jeden pakiet następujących urządzeń i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy:
   1. Przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
    • preinstalowanym systemem operacyjnym,
    • oprogramowaniem biurowym,
    • oprogramowaniem antywirusowym,
    • oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
   2. Router
  • c) Sala lekcyjna z dostępem do Internetu, dostosowaną do potrzeb funkcjonowania odpowiednio tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę lub jeden monitor.
  • d) Punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Kalkulacja kosztów planowanego w ramach programu zakupu pomocy dydaktycznych:
  Lp Nazwa Ilosc Wartość
  Suma 0
 3. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych:
  0 zł

Klauzula informacyjna:

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka AKTIN Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312927, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Katowice-Wschód Wydział VIII  

NIP: 644-340-68-04, REGON: 240973998

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statystycznych i marketingowych (zgodnie z Art. 6 ust 1. Pkt a) RODO).

2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uwaga!

Niniejszy kreator służy jako pomoc w przygotowaniu wniosków w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Dołożyliśmy wszelkich starań, by przygotowane za jego pomocą dokumenty były formalnie poprawne i zgodne z obowiązującymi procedurami. Jednakże informujemy, że portal https://aktywnatablica.aktin.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za składany przez Państwa oficjalny wniosek oraz za informacje w nim zawarte. Prosimy o sprawdzenie jego poprawności przed złożeniem do organu prowadzącego.

Wprowadź numer RSPO a Twoje dane zostaną automatycznie uzupełnione